klik og gå til forsiden

Hvad stiller vi op med den øgede mistrivsel og ensomhed?

Paneldebat

13.30-14.00

Rigtig mange børn trives og har et godt liv i Danmark. De går i skole, har venner, fritidsinteresser og lever generelt uden de store bekymringer. Men der er desværre også en stor gruppe børn og unge, for hvem hverdagen er fuld af bekymringer og udfordringer i så voldsom grad, at det går ud over deres livskvalitet.

Mistrivsel blandt børn og unge er steget over en årrække, og meget tyder på, at det fortsætter, hvis ikke der sættes ind med tiltag og forbedringer. Flere eksperter peger på, at kulturinstitutionerne skal indgå i det forebyggende og støttende arbejde i at mindske mistrivsel ved at samarbejde med lokale foreninger og aktører.

Vi sætter en række relevante fagpersoner stævne og spørger dem, hvad de tror, mistrivslen skyldes, og hvad deres bud er på løsninger.

Se også HerLitt for voksne